Bireysel Eğitim

Her bireyin gelişimsel düzeyi birbirinden farklıdır. Özel eğitime gereksinim duyan her bireyin performans düzeyi ve öğrenme süreci birbirinden farklı olmasından dolayı bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim planı bireysel eğitim odalarında, öğretmenin öğrenciye birebir verdiği eğitimdir.