Aile Eğitimi ve Danışmanlık

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim süreci ailelerinden bağımsız düşünülemez. Aile özel eğitimin en önemli aktörlerinden birisidir. Bireyin eğitim performans düzeyi (bilişsel, duygusal, sosyal ve psiko-motor, akademik, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerileri vb.) öğretmen ve ailenin eşgüdümlü çalışması ile en üst düzeye çıkarılır.


Özel eğitim bireyin sosyal destek sistemleriyle (aile ve okul vb.) bir bütünlük içinde çalışılması bizim için vazgeçilmez bir durumdur. Bundan dolayı ailelerin eğitime aktif katılımını sağlamak için bireysel ve grup bilgilendirme çalışmaları yapılmaktır. Ailelerin ve öğrencilerin psiko-sosyal sorunlarına yönelik psikolog tarafından danışmanlık hizmetleri verilmektir. Aynı zamanda ailelere engellilerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.