ÖZEL EĞİTİM NEDİR ?

 Çeşitli nedenlerden dolayı   akranlarından anlamlı  farklılık  gösteren   bireylerin eğitim ihtiyacını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri  ile  onların yetersizliklerine  ve özeliklerine uygun ortamlarda  sürdürülen eğitime " özel eğitim " denir. Özel eğitim ;   Özel gereksinimli  bireylere  sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir. Özel  eğitim , genel  eğitimden içerik yönünden yani nelerin öğretileceği yönünden farklaşmaktadır.

Özel  gereksinimli bireylerin performans düzeyleri ( her bireyde olduğu gibi)  ve öğrenme süreçleri bir  birinden farklılık göstermektedir. " Her çocuk  öğrenir, bazen aynı anda,bazen faklı anda, bazen aynı yolla,bazen faklı yolla.'' bu nedenledir  ki    özel  gereksinimli bireylerin  eğitim performansları   kaba değerlendirme  (tüm gelişim alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini ve gereksinimlerini ) belirlenerek bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır.  Özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz -bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim v.b) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarında  (bireysel  ve grup eğitim  vb. odalarında)  destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanması  amaçtır. Bireyselleştirilmiş  eğitim programı    aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

   

   Özel gereksinimli bireylerin özel eğitim sürecinde;   erken tanı ve  erken müdahale çok  önemlidir.  Tanımlama  ve  müdahale için  uzman kişilere hemen başvurulmalıdır.